Risikoanalyse

Risikoanalyser utføres i stadig større omfang. Det at sannsynlighet for brann blant annet avhenger av virksomhet, organisering og rutiner er helt klart. Vi gjennomfører risikoanalyser etter gjeldene standarder, samt enklere analyser av risiko som del i å kartlegge risikoreduserende tiltak.