Brannkurs for byggeier

Eier av byggverk ved bestemmelser i «Plan- og bygningsloven» og «Brann- og eksplosjonsvernloven», er pålagt et ufraskrivelig ansvar og forpliktelse, at byggverket er oppført og fremstår i samsvar med kravene til brannsikkerhet som gjelder til byggverket.

Kurset gir gjennomgang av krav, ansvar og oppgaver i brannteknisk sammenheng som regelverket pålegger eiere av byggverk. Regelverket gjelder alle – uavhengig om byggverket er klassifisert som «brannobjekt» eller «særskilt brannobjekt», men omfang av krav og bestemmelser reguleres bl.a. ut ut fra bruksfunksjoner, størrelser (areal pr. etasje, antall etasjer), kompleksitet, omgivelser, risiko m.m.

Dette kurset har som hensikt og formål, å gjøre byggeiere, bedre kjent med lover og forskrifter som regulerer krav og omfang, til brannsikkerhet i byggverk. Kurset gir kunnskaper som gjør det lettere å forstå hvorfor og hvordan brannkrav virker og påvirker byggverket ved f.eks. rehabilitering, bruksendringer, utvidelse/påbygg.

Kurset er innholdsrikt og informerende, det er noe intensivt og tidvis litt tungt spesielt ved gjennomgang av regelverket, noe kursdeltakere gjerne også forventer.

Kursets foredragsholdere er medarbeidere i ROBS som har utdannelse på universitets- og høgskole nivå innen Brannsikkerhet, og har lang fartstid som branntekniske rådgivere.

Kurspris: Kr. 3.700,- eks. mva. pr. deltaker.
Kurspris inkluderer kursavgift, kursmateriell, kursbevis, lunsj og kaffeservering.
Varighet:Dette er et 1-dagers kurs og har følgende timeplan:
Kl. 0830-0900 Registrering
Kl. 0900-1200 Kurs
Kl. 1200-1230 Lunsj
Kl. 1230-1630 Kurs
Forkunnskap:Det stilles ikke krav til brannteknisk forkunnskap for deltakelse til dette kurset.
Målgruppe:– Eiere av byggverk. 
– Eiendomsforvaltere og næringseiendomsmeglere.
– Arkitekter.
– Andre som ønsker kunnskapstilføring i kurset temaer og emner.

Kurset tar opp følgende temaer og emner:

1: Brann og samfunn

 •Brann som samfunnsproblem – hvorfor er det fokus på dette?
 •Historikk og statistikker – hva forårsaker brann? – hvem dør i branner? hva koster branner?
 •Hvilke målsetninger har myndigheter?
 •Hvilke målsetninger må vi sette til oss selv?

2: Brannkjemi og brannvern

 •Hva er brann? 
 •Hvordan utvikler en brann seg?
 •Hvorfor er røykgasser farlig?

3: Lover og forskrifter

 •Presentasjon og gjennomgang av lover og tilhørende forskrifter, som påvirker og regulerer krav til brannsikkerhet i byggverk, med fokus på byggeiers ansvar;
  » Plan- og bygningsloven, med tilhørende tekniske forskrifter.
  » Brann- og eksplosjonsvernloven, med tilførende aktuelle forskrifter.
  » Lov om tilsyn med elektriske anlegg og utstyr.
  » Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern m.v.
 •Branntermologi – definisjoner og forklaring.

4: Brannsikring i byggverk

 •Tilsyn fra stedlig eller sentrale myndigheter – hvordan behandle dette?
 • Brannsikring ved ombygging/rehabilitering, hva er viktig å ta hensyn til?
 •Brannsikring ved drift i eget byggverk – hva er byggeiers ansvar og hva er leietakers plikter?
 •Brannsikring mot omliggende byggverk – mitt eller naboens ansvar?
 •Brannsikring i tett bebyggelse – hva kan kommunen pålegge og hva er byggeiers forpliktelse?
 •Risikokartlegging – hvorfor, hvordan og hva gjøres?
 •Branndokumentasjon – deling av oppgaver og ansvar mellom eier og leietaker – hva er hensiktsmessig eller ikke?
 •Brannsikkerhet i FVD.